Oferta

Oferta

  1. Warsztaty z wykorzystania naturalnych materiałów : ziołowy papier czerpany

Warsztaty dedykowane dzieciom  od  7 roku życia, oraz dorosłym,  w grupie od 10 do 20 osób.

Jednym z nośników ludzkiej myśli był papier czerpany wynaleziony w Chinach  w II w n.e., a następnie rozpowszechniony  i stosowany z powodzeniem w Europie. Używany  do dziś, głównie  ze względu na jego walory artystyczne, tak więc warto poznać  technikę jego  wyrobu.  W  trakcie zajęć uczestnicy dowiedzą się na jakich materiałach ludzie na przestrzeni wieków  zapisywali ważne informacje, jakie techniki były stosowane do ich wytwarzania.

Produktem finalnym będą arkusze ziołowego papieru czerpanego, wykonane indywidualnie przez każdego z uczestników warsztatów.

Przewidywany czas zajęć : 1, 5 godziny

 

2. Warsztat zielarski „ Jak to z ziołami było”

Warsztaty dedykowane dzieciom powyżej lat 10 i dorosłym.  Grupa może liczyć od 10 do 20 osób . Celem warsztatów jest kultywowanie dawnych tradycji lokalnych związanych z zielarstwem. W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzą się czym zajmował się kiedyś zielarz,  powędrują po ziołowym ogrodzie, będą poznawać  zioła, ich właściwości oraz związane z nimi wierzenia ludowe. Będą także zbierać zioła według określonego klucza i tworzyć własny zielnik

Produktem finalnym będzie zielnik wykonany indywidualnie przez każdego uczestnika warsztatów.

Przewidywany czas zajęć : 1, 5 godziny

3.Warsztaty wyrabiania kosmetyków naturalnych

Warsztaty dedykowane dorosłym, grupa może liczyć od 10 do 20 osób.

Kosmetyki   i maści wyrabiane z  naturalnych surowców są produktem wysokiej jakości oraz  alternatywą do  wyrobów drogeryjnych.  Na zajęciach zostaną uczestnicy dowiedzą się o korzyściach płynących z używania naturalnych kosmetyków i maści galenowych, poznają  ich prozdrowotne właściwości. Dostaną półprodukty niezbędne do ich wyrobu, pod okiem trenera będą wyrabiać własne kosmetyki według określonych procedur.

Produktem finalnym  będą maści i kosmetyki wytworzone indywidualnie przez uczestników warsztatów.

Przewidywany czas zajęć : 1, 5 godziny

4.Warsztaty z malowania na szkle

Warsztaty dedykowane dzieciom od lat 10 i dorosłym.  Grupa może liczyć od 10 do 20 osób  Malowanie na szkle praktykowane jest od bardzo dawna, jest do tej pory  sztuką użytkową , nie tylko w dużej skali , albowiem coraz więcej osób docenia unikatowość, jaką niesie za sobą własnoręcznie wykonane dzieło. Podczas zajęć uczestnicy poznają techniki oraz  krótką historię malowania na szkle. Będzie też doskonała okazja do spróbowania sił w malarstwie na szkle i stworzenia własnego projektu plastycznego.

Produktem finalnym będą obrazy na szkle wykonane indywidualnie przez każdego uczestnika warsztatu.

Przewidywany czas zajęć : 1, 5 godziny

 

5. Warsztaty robienia zakwasu  do pieczenia chleba

Warsztaty dedykowane  starszej młodzieży i dorosłym. Grupa może liczyć  od 10 do 25 osób.

Chleb towarzyszy ludziom  od  wieków, zmieniał się jego skład i wygląd, niemniej jest jednym  z najważniejszych elementów naszej  diety. W  2018 roku duńscy archeolodzy znaleźli na terenie Jordanii podpłomyk, którego wiek szacuje się na 14 400 lat. To najstarsze pieczywo jakie udało się dotąd znaleźć.

W trakcie warsztatów uczestnicy poznają krótką historię chleba, dowiedzą się jakie są rodzaje mąk,  jakie dodatki są najlepsze do chleba i jak upiec pyszny chleb we własnym piekarniku. Dostaną także przepis i wszystkie składniki do przyrządzenia własnego zakwasu, który to będzie produktem finalnym zajęć. Prowadzący wyrobi na miejscu ciasto chlebowe, tak aby każdy z uczestników zobaczył  konsystencje ciasta chlebowego, aby wiedzieć do czego dążyć przy samodzielnym wyrabianiu chleba.

Produktem finalnym będzie zakwas wytworzony indywidualnie przez każdego z uczestników.

Przewidywany czas zajęć : 1, 5 godziny

6. Warsztaty kowalskie

Warsztaty dedykowane dzieciom i dorosłym, grupa może liczyć do 10 osób.

Kowalstwo od dawna jest jednym z najważniejszych zawodów wykonywanych przez człowieka, wymagające zarówno szczególnych umiejętności jak i odpowiednio wyposażonego warsztatu pracy ponieważ  polega przede wszystkim na kształtowaniu metali na gorąco, po ogrzaniu ich do temperatury mięknięcia. W trakcie warsztatów  organizowanych  w naszej kuźni  uczestnicy będą mogli doświadczyć  kowalskiego  rzemiosła pod czujnym okiem mistrza  tego fachu. Każdy z nich wykona  przynajmniej jeden drobny przedmiot kuty tradycyjnymi metodami. W ten sposób będzie mógł  się  poczuć  jak  prawdziwy kowal.  W  trakcie warsztatów zachowane  będą  potrzebne środki ostrożności,  tak więc każdy adept kowalstwa pracuje w fartuchu, rękawicach i okularach ochronnych.

Produktem finalnym będzie artefakt wykuty indywidualnie przez każdego z uczestników.

Przewidywany czas zajęć : od 45 minut do 1,5 godziny w zależności od preferencji grupy

 7. Warsztaty pieczenia chleba na zakwasie

Warsztaty  dedykowane starszej młodzieży i dorosłym. Grupa może liczyć od 10 do 15 osób

W trakcie warsztatów uczestnicy poznają krótką historię chleba, dowiedzą się jakie są rodzaje mąk, jakich użyć  dodatków . Ponieważ  proces wyrastania ciasta trwa kilka godzin,  samo pieczenie  odbędzie się  na początku warsztatów  jako pokaz. Bochenki, uformowane z wcześniej przygotowanego ciasta, będą wypiekane                  w tradycyjnym  piecu chlebowym opalanym drewnem.

W części praktycznej, przy pomocy  prowadzącego,  uczestnicy wyrobią ciasto według starej receptury, używając wcześniej przygotowanego zakwasu. Przy swoim stanowisku pracy znajdą mąki, zakwas, ziarna oraz miskę, czyli wszystkie potrzebne artykuły do  wyrobienia chleba.

Produktem finalnym będzie chleb  do wspólnej degustacji oraz ciasto do wypieku chleba, które wraz z przepisem  każdy uczestnik zabierze ze sobą .

Przewidywany czas zajęć  – 2,5  g

8. Warsztaty „ Jak założyć zagrodę edukacyjną”

Warsztaty dedykowane rolnikom , chcącym utworzyć zagrodę edukacyjną na terenie swojego gospodarstwa. Grupa może liczyć od  5 do 20 osób

Zagroda edukacyjna to zastrzeżony znak towarowy dla gospodarstw łączących działalność rolniczą  z profesjonalnymi usługami edukacyjnymi. Prawo do posługiwania się nazwą „Zagroda Edukacyjna” mają wyłącznie sprawdzone i rekomendowane przez system doradztwa rolniczego obiekty, zlokalizowane na obszarach wiejskich i prowadzące zajęcia dydaktyczne oparte o własne zasoby rolnicze. Rekomendowane zagrody tworzą Ogólnopolską Sieć Zagród Edukacyjnych prowadzoną przez Centrum Doradztwa Rolniczego   w Brwinowie Oddział w Krakowie.

W części teoretycznej warsztatów uczestnicy zapoznają się z pojęciem zagrody edukacyjnej, jakie warunki należy spełnić do jej utworzenia,  jaki rodzaj działalności edukacyjnej można prowadzić w jej ramach.

Część  praktyczna to przykładowy warsztat  do wykorzystania przez uczestników w swojej zagrodzie

Produktem finalnym będą wiedza i umiejętności nabyte podczas warsztatów.

Przewidywany czas zajęć  –  3   g

 Oferujemy także pakiety pobytowe dla dzieci z częścią warsztatową,  obejmujące tematykę związaną z ekologią,  tradycją, kulturą  naszego regionu,  bazując na zasobach  Zagrody.