Projekty UE

Turystyczne Zagrody Edukacyjne

Centrum Aktywizacji i Współpracy Mazurska Zagroda w Orzyszu zostało wybudowane  w ramach projektu współpracy „Turystyczne Zagrody Edukacyjne” realizowanego przez Lokalną  Grupę Działania Mazurskie Morze oraz Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”, dla którego został złożony wniosek o dofinansowanie  ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.  Całkowita kwota dofinansowania projektu  to  1 111 574,00 zł

Dzięki realizacji projektu powstał kompleksowy system wsparcia i promocji rolników oraz mikroprzedsiębiorców zainteresowanych stworzeniem usługi edukacyjno- turystycznej,  bazującej na zasobach naturalnych i kulturowych wsi na   terenie oddziaływania obu Lokalnych Grup Działania.  Rozwija  się infrastruktura służąca zarówno  turystom jak i lokalnej społeczności, powstają markowe produkty turystyczne.  Te działania i ich promocja podnosi atrakcyjność  naszego obszaru.